drôt a zváracie pletivo

  • továreň priamy predaj zváraného drôteného pletiva

    továreň priamy predaj zváraného drôteného pletiva

    Elektrická zváracia sieť je široko používaná v priemysle, poľnohospodárstve, stavebníctve, doprave, baníctve a iných odvetviach.Ako ochranný kryt stroja, plot pre zvieratá, kvetinový plot, okenný plot, kanálový plot, klietka pre hydinu, kôš na vajcia a kôš na potraviny pre domácu kanceláriu, papierový kôš a dekorácie.Používa sa hlavne na všeobecné

  • zváracia elektróda s vysokou tvrdosťou a vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu

    zváracia elektróda s vysokou tvrdosťou a vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu

    Jadro je drôt určitého priemeru a dĺžky.Úloha zváracieho jadra;Jedným z nich je pôsobiť ako elektróda a vytvárať elektrický oblúk;Po druhé, po roztavení ako prídavný kov a roztavený základný kov spolu tvoria zvar.Chemické zloženie zvarového jadra priamo ovplyvní kvalitu zvaru, preto je zvarové jadro špeciálne tavené oceliarňami.U nás sa bežne používa oceľová zváracia tyč s uhlíkovou štruktúrou.Značka zváracieho jadra je H08 a H08A s priemerným obsahom uhlíka 0,08 % (A znamená vysokú kvalitu).